Visie en werkwijze

VISIE

We streven er naar al ons werk met de hoogste graad van perfectie af te leveren. Dit verlangen wij ook van onze medewerkers die wij, indien nodig, op projectbasis inschakelen.

Appeltje + Design heeft als uitgangspunt een heldere, eerlijke, ‘no nonsense’ en transparante communicatie. Wij zijn te allen tijde bereid naar u te luisteren en onze werkwijze eventueel aan te passen op uw specifieke wensen.

Wij hanteren een eerstelijns contact waarbij u de direct verantwoordelijke rechtstreeks kunt aanspreken. Dit houdt de lijnen kort waardoor eventuele miscommunicatie wordt voorkomen.

Omdat wij werken met een netwerk aan freelancers, kunnen wij voor ieder specifiek project de juiste gespecialiseerde mensen inzetten. Tevens worden hierdoor de overheadkosten beperkt waardoor we zeer concurrerend zijn ten opzichte van andere ontwerpbureaus.

WERKWIJZE

Concept
Aan de hand van de briefing werd een concept bedacht.

Conceptkeuze
De ontwikkelde concepten worden in een bijeenkomst voorgelegd, waarna u een keuze of eigen ideeën kenbaar kunt maken. Wanneer een concept goedgekeurd is, zal dit naar een definitief ontwerp worden omgezet waarin u uiteraard de mogelijkheid heeft de zogenaamde puntjes op de i te zetten.

Presentatie
Bij een nieuw concept, waarbij de nadruk ligt op het design en waarbij het belangrijk is de kleur goed te kunnen bepalen, worden zo kleurecht mogelijke kleuruitdraaien gemaakt en worden deze bij gepresenteerd.

Ontwikkeltraject
Na goedkeuring van het definitieve ontwerp kan het ontwikkeltraject in gang worden gezet.

Uitwerken concepten (DTP)
Wanneer een ontwerp is goedgekeurd, worden de items drukklaar gemaakt. Eventueel in overleg met de drukker, wanneer er specifieke wensen zijn.

Werktekening voltooid
De werktekening wordt na voltooiing als PDF ter controle naar u verstuurd. U kunt zodoende alle teksten en de lay-out nog eens controleren. Na goedkeuring van de PDF kan de werkteking naar de drukker worden verstuurd. Bij de bestanden wordt ook een print of een pdf ter referentie meegestuurd en een begeleidend schrijven met uitleg. Van tevoren kan worden afgesproken wie zorg zal dragen voor het traject bij de drukker, zoals drukwerkbegeleiding.